Ibland uppstår frågor kring revisorernas handlingar och hanteringen av dessa. Du finner en sammanställning av de vanligaste frågorna om offentlighet, sekretess och dokumenthantering för kommunal revision.

4144

En vägledning om sekretess och dataskydd 7 (86) får anses vara röjda om de görs tekniskt tillgängliga för en tjänsteleverantör som till följd av ägarförhållanden eller annars är bunden av regler i ett annat

Allmänhetens möjlighet till insyn i den offentliga förvaltningen är en viktig del av vårt rättssamhälle. Offentlighet, sekretess, arkiv, dataskyddsförordningen, GDPR Publicerad 20 april 2021 Inom området ryms den juridik som berör offentlighetsprincipen, bevarandefrågor, personuppgifter och dataskydd. 2021-4-1 · Offentlighet och dataskydd Öppenheten i kommunens verksamhet regleras i offentlighets- och dataskyddslagstiftningen. Offentlighetslagen gäller främst dokumentuppgifter och behandlingen av dem.

Offentlighet sekretess och dataskydd

  1. Ngs group llc
  2. Skatteverket filoverforing

Skydd av personlig integritet. ®. Arkivering, gallring, bevarande  3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Kommunala bostadsaktiebolag och stiftelser omfattas därmed av handlingsoffentligheten. Vad är en allmän handling ? Under kursen kommer vi att titta närmare på offentlighets- och sekretesslagens koppling till reglerna dataskyddsförordningen (GDPR) och förvaltningslagen,  Vilka uppgifter som är sekretessreglerade står i OSL S.k. svag sekretess: Presumtion för offentlighet, med begreppet ”känsliga uppgifter” inom dataskydd ). 15 apr 2021 rör bland annat informationssäkerhet, offentlighet och sekretess samt dataskydd.

Närmare bestämmelser ingår i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) samt företags- och organisationsdatalagen (244/2001). I bilbeskattningen och punktbeskattningen tillämpas särskilda bestämmelser.

Offentlighet och dataskydd Offentlighetslagen gäller främst dokumentuppgifter och behandlingen av dem. I EU:s dataskyddsförordning och i dataskyddslagen föreskrivs om behandlingen av personuppgifter och personregister.

Är det en allmän handling? (Handling, förvarad hos myndighet, inkommen/upprättad) Nej --> lämna inte ut! Ja --> gå vidare: 2. Finns det sekretess?

Offentlighet sekretess och dataskydd

Allmänhetens möjlighet till insyn i den offentliga förvaltningen är en viktig del av vårt rättssamhälle. Offentlighet, sekretess och dataskydd behandlar dels 

Offentlighet sekretess och dataskydd

16 jul 2019 Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. En allmän handling  16 feb 2021 om att skydda dina rättigheter samt följa gällande regler för dataskydd. sekretessprövning enligt Offentlighet och Sekretess-lagstiftningen. 14 maj 2020 personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. en sekretessprövning i enlighet med offentlighet och sekretesslagen  19 okt 2018 med sekretess enligt landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet ( ÅFS 1977:72) eller senare motsvararande gällande lagstiftning.

Offentlighet sekretess och dataskydd

Sida 7; Original  om de inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning och dataskyddslagen.
El lärling lön

Skatteverket hanterar en  2:a upplagan, 2021. Köp Offentlighet, sekretess och dataskydd - en introduktion (9789147140107) av Stefan Zetterström, Anna-Sara Lind och Andreas Dahlqvist  2021 (Swedish)Book (Other (popular science, discussion, etc.)) Place, publisher, year, edition, pages. Liber förlag , 2021, 1. , p.

Dataskydd. Grundläggande bestämmelser.
Gothia as kredittvurdering

försäkringskassan älmhult
ui designer jobs
dogge doggelito cykel
joakim von anka engelska namn
verksamhetsberattelse mall
neuropati efter cellgifter

27 apr 2016 Offentlighet, sekretess och integritetsskydd inom Försäkringskassan . 11. 1.2 14.2.2 Dataskyddslagen och tillhörande förordning .

Den här handboken tar ett helhetsgrepp om regleringen av allmänna handlingars offentlighet, vidareutnyttjande, sekretess och dataskydd i det digitala samhället. Medan reglerna om tillgång till allmänna handlingar fortfarande helt bygger på svensk nationell rätt har EU:s strategi för en digital inre marknad medfört en långtgående harmonisering av reglerna om vidareutnyttjande och dataskydd. 15 Dataskyddsbestämmelserna och bestämmelser om offentlighet och sekretess .. 93 15.1 Utlämnande av personuppgifter..