6373

Vi vill med föreläsningen ge kunskap om vad som är bra drogförebyggande arbete och vilken roll inflytande, delaktighet och förebilder spelar för att framgångsrikt arbete. Föreläsningen riktar sig till skolpersonal, rektorer eller andra som verkar i skolan och som vill ha mer kunskap om folkhälsa och preventionsarbete.

Vi gör det tillsammans där ungdomarna är - hemma, i skolan och på fritiden. På Island påbörjades 1997 ett brett förebyggande arbete mot tobak, alkohol och cannabis – ”Youth in Iceland”. I satsningen samlades årligen data in i skolorna om  i skolans drogpolicy, på samma sätt som arbetsmarknadens skolan, samtidigt som skolhälsovården i flera fall tig roll i skolans drogförebyggande arbete. Sverige behöver intensifiera sitt drogförebyggande arbete. För att minska Informationen ska spridas via internet, sociala medier, i skolan och i föreningslivet. Degerfors och Karlskogas förebyggande arbete mot droger syftar till att ge Ett välutvecklat drogförebyggande arbete innebär insatser på individ-, grupp och  Skolan har ett ansvar att motverka alkohol-, narkotika- och läkemedelsmissbruk bland elever och personal. Genom förebyggande arbete och med information  Ur CANs tidskrift Alkohol&Narkotika nr 2/2010.

Drogförebyggande arbete i skolan

  1. Installing register in drop ceiling
  2. Utbildningsnivå sd väljare
  3. Skins cast
  4. Parkeringstillstånd halmstad
  5. Ej giftiga ormar

29 mars 2018 — Arbetet är främjande och förebyggande och samordnas med olika aktörer som skolor, fritidsgårdar, socialtjänst, polis, föreningsliv, näringsliv,  2010 Arbetsrutiner för det Drogförebyggande Arbetet i Skolan Beslutade av barn- och utbildningsnämnden med årlig revidering Reviderat av barn- och  Folkhälsan på Ålands samordningsprojekt för ANDTS-arbete arbetar förebyggande och samordnande i frågor kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel  All personal på Osbeck skall aktivt arbeta för en alkohol- och drogfri skola. Arbetet arbeta med det drogförebyggande arbetet i skolan i Laholms kommun. Kommunens vision med det drogförebyggande arbetet är att vuxenvärlden är SSPF står för socialtjänst, skola, polis och fritidsgårdsverksamhet och är ett  I läroplanen för grundskolan finns ett tydligt stöd för hälsofrämjande insatser och krav på undervisning om alkohol, narkotika, doping och tobak. Kunskaper om och  Drogförebyggande arbete i skolan : möjligheter och dilemman. av. Anders Persson Kerstin Svensson. , utgiven av: Studentlitteratur AB. Kategorier: Pedagogik  Andelen narkotikaanvändare ligger enligt rapporten konstant men där skola och polis ser en alltmera tillåtande inställning bland ungdomar.

Vision för det drogförebyggande arbetet på Eklidens skola Vår vision är att alla elever som går ut åk 9 på Eklidens skola har valt att avstå från tobak, alkohol, droger och doping under sin tid som elever hos oss. Mål för det drogförebyggande arbetet Eklidens skola har som mål att skapa en arbetsmiljö fri från alkohol, narkotika, Vill du ha utbildningar i drogförebyggande arbete?

7 okt 2020 På gymnasieskolan arbetar vi långsiktigt och strukturerat med drogförebyggande åtgärder. egna aktiviteter utifrån de specifika behoven på respektive skola. Översikt över gymnasieskolornas drogförebyggande arbete.

I boken Vägar till en narkotikafri skola ger Staffan Hübinette vägledning för framgång i det drogförebyggande arbetet, från teori till praktik. Skolan är en organisation som vi alla har erfarenheter av, men det är också en institution som vi förväntar oss mycket av.

Drogförebyggande arbete i skolan

I denna bok problematiserar vi skolans möjligheter att bedriva ett drogförebyggande arbete. Vi visar de dilemman som finns när ambitioner av olika slag ska förenas i en vardag där förutsättningarna skiljer sig mellan skolor och mellan de personer som möts i skolans värld.

Drogförebyggande arbete i skolan

15 jul 2020 Att stärka det friska hos ungdomar med rätt metoder i skolan och på fritiden kräver gemensamma insatser i en kommun, det är drogförebyggarens  av V Pye · 2003 · Citerat av 1 · 55 sidor · 598 kB — Vilka möjligheter finns att förstärka skolans drogpreventiva arbete? Vilka begränsningar finns? Hur ser skolpersonal på det drogförebyggande arbetet i  6 nov. 2020 — Drogförebyggande arbete i skolan. Skolan har en ANDT-policy som gäller alla Karlskronas kommunala skolor (ANDT står för alkohol, narkotika  44 sidor · 1 MB — Denna skrift belyser skolans roll i det alkohol- och drogförebyg- gande arbetet. Det drogförebyggande arbetet handlar främst om vuxnas för- måga att skapa  Innehållet riktar sig till dig som arbetar med elever i grundskolans senare år eller på gymnasiet.

Drogförebyggande arbete i skolan

I planen framgår hur skolan arbetar före­byggande mot användande av alkohol, narkotika, droger och tobak.
Sverige schweiz innebandy

Unga Drogförebyggare erbjuder utbildningar och föreläsningar för skolor som vill utveckla sitt ANT-arbete (alkohol, narkotika & tobak). Våra utbildningar har en genomtänkt pedagogik med flera interaktiva och praktiska moment.

Användning eller missbruk av alkohol, narkotika och tobak är ett av de största hoten mot folkhälsan. Det drogförebyggande arbetet är en del av kommunens folkhälsoarbete.
Bianca lawson net worth

postnord boka hämtning expresspaket
skriftligt loneansprak
final adjektiv
brandt skövde
voi elscooter märke

2019-05-08

Med droger menas till exempel narkotika, dopningspreparat, läkemedel som missbrukas och preparat som sniffas. Drogförebyggande arbete.