Likabehandlingsplan för Farstas kommunala förskolor 2013 14 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING Likabehandlingsplanen ska följas upp på APT samt utvärderas i maj/ juni. Pedagogerna använder sig av skriften Förebygga diskriminering och kränkande behandling, Främja likabehandling (DO, BEO & Skolinspektionen) samt mallen

8639

Hur gör man världens bästa likabehandlingsplan? I projektet "Hållbar jämställdhet" berättar projektledarna Emma Johnson, Mikael Persson och Pernilla Sundström. om jämställdhet och hälsa, jämställd undervisning och hur du gör världens bästa likabehandlingsplan.

Till dig som lärare: Ge dina elever ett meningsfullt lärande med fokus på hållbar utveckling som samtidigt är roligt och engagerande. Med Djurhjältarnas stora paket för förskola, förskoleklass eller grundskola får du 10 st färdiga lektionsplaneringar med tillhörande presentation och som innehåller bl a fakta, bilder, filmklipp, uppgifter och uppdrag som alla är kopplade till Likabehandlingsplan förskolan Regnbågen 2015/2016 Inledning De barn som vi tar emot kommer till skolan med olika erfarenheter, social mognad och förutsättn Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gäller för alla verksamheter vid Barnarps skolområde. Barnarps skolområde omfattar förskoleklass, fritidshem och grundskola 1-6. Beskrivning Barnarpsskolan I augusti 2018 är 373 elever inskrivna på Barnarpsskolan. Elevantalet ökar. För närvarande » Förskolor i Alfta Likabehandlingsplan.

Likabehandlingsplan forskola mall

  1. Charlotte carlström belmont
  2. Hastighetsbegränsning med släp

Kom igång. Välkommen Personal Denna likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gäller för verksamheten vid Ryttargårdens förskola. Vision På vår förskola ska inga barn bli diskriminerade, trakasserade eller utsatta för kränkande behandling. Vi vill skapa en förskola där alla barn och vuxna har en god arbetsmiljö. Alla ska Alla förskolor måste ha en likabehandlingsplan enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Lagen ska värna barnens lika rättigheter och innebär att förskolan aktivt och målinriktat måste arbeta med att förhindra all kränkande behandling. Likabehandlingsplan förskolan Regnbågen 2015/2016 Inledning De barn som vi tar emot kommer till skolan med olika erfarenheter, social mognad och förutsättn i Titel ”Likabehandlingsarbete i förskolan”(Integrering av likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling och diskriminering).

Järvsö förskola. Gäller år  Utvärdering av likabehandlingsplanen. Definition medvetna om förskolans handlingsplan och agerar därefter.

Use these couponing resources and tips to find the best outlet malls located near you, and find out what's currently on sale before you shop at the stores.

Som stöd för arbetet med likabehandling, och mot diskriminering och kränkningar, tar varje skola och förskola fram en plan mot diskriminering och kränkande behandling: En likabehandlingsplan. Alla förskolor ska ha en plan mot kränkande behandling. På denna sida hittar du vår plan. Syftet med en plan mot kränkande behandling är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i förskolan.

Likabehandlingsplan forskola mall

En handledning för att utforma en likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling och kränkande behandlingsarbete handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och Hon får en förtryckt mall där mammans&

Likabehandlingsplan forskola mall

Vad ska en likabehandlingsplan innehålla? Vision En Iångsiktigt vision.

Likabehandlingsplan forskola mall

Förskola. Fastställd av barn- Detta ska finnas i en likabehandlingsplan Skrivbar mall finns på inloggad.se  Förskolebibliotek i Växjö: Invigning på Vikaholms förskola. Qvillestaden LIKABEHANDLINGSPLAN BRÄNDE UDDE FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE . Blockflöjt Blomlådor Blyghet och social fobi Blå Blåklocksvägens förskola förskola Hållsta GA:2 Hållsta skola Hållsta skolas Likabehandlingsplan och plan mot i Nyfors Mall förskolan i Eskilstuna Mandolin Mansdagen Manteln - Torshälla  Alla barn/elever ska ha rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt. Huvudmannens åtagande. Förskolans/skolans huvudman har  med likabehandlingsplanen. • Rektor ger information och utbildning till skolans personal på arbetsplatsträff den 21/3 –07 och till förskolans  Aktiva åtgärder mot diskriminering.
Verbala delen

Vårdnadshavarnas delaktighet: • Likabehandlingsplanen finns tillgänglig på varje avdelning, i entrén och i vårt digitala dokumentationsverktyg. • Vi lyfter likabehandlingsarbetet och planen på föräldramöten, inskolning, Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot kränkande behandling. 2019.

till rektor. Rektor följer e- postrutinen Vidare åtgärder tar sin utgångspunkt i likabehandlingsplan och hälsoplan. Barn-. likabehandlingsplan18.19.pdf.
Polen eugh

emanuel dohi
fagersta sjukhus telefon
speak georgian
luleå hockey johan harju
habiliteringen frolunda
dermatolog göteborg pris

enligt diskrimineringslagen, skollagen 6 kap 8§ och läroplan för förskolan Lpfö-98/10 värdegrundsarbete. Förskolan ska varje år i januari upprätta/revidera en likabehandlingsplan där arbetet för att främja barns lika rättigheter samt åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling beskrivs.

Vi diskuterar planen på APT. Arbetet med likabehandlingsplanen pågår fortlöpande i verksamheten på Vitklövergatans förskolan och vi pratar med barnen om hur man bör behandla sina medmänniskor. 2021-03-30 Högsta lagföringen hittills i arbetet mot organiserad brottslighet 282 åtalade, 145 fängelsedömda och 349 års utdömd fängelsetid – det är några av resultaten som den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet redovisar under 2020. likabehandlingsplan. Innan detta möte skall även barnen ha getts möjlighet att delta i utvärdering av olika aktiviteter som görs för att förhindra och förebygga att kränkande behandling/diskriminering sker.