Källkritiska kriterier. Källkritiska kriterier är de redskap som används i källkritiskt arbete då en källas tillförlitlighet, värde, funktion som källa, skall bedömas ur olika perspektiv. I boken ”Källkritik för Internet” (Leth, Thurén) beskriver författarna fyra gamla och tre nya källkritiska kriterier.

8325

På så sätt berördes alla fyra källkritiska kriterier. Vad är en berättande källa? Vad är en kvarleva? En berättande källa skildrar den historiska händelsen, genom skrift, bilder men även muntligt.

Källkritisk metod. Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? SKällkritik i historia, del 4: De källkritiska kriterierna. Genomgång (11:13 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som berättar om de källkritiska kriterierna (OTÄT: Oberoende, Tendens, Äkthet och Tid). Ingår i en serie med introduktion till historiaämnet och dess begreppsvärld. Fyra punkter för att kontrollera information .

Fyra källkritiska kriterier

  1. Mölnlycke sytråd bomull
  2. Djurpark västerås öppettider
  3. Procentuella förändringar
  4. Prv namnbyte efternamn
  5. Maria öppenvård
  6. Bas kontoplan 4010
  7. Migrationsverket örebro tillståndsenheten
  8. Ornithonyssus spp
  9. Västanbyns skola

Källkritik uppgift E-C. Beröm eller ge feedback på det här  Vi kommer under detta område bekanta oss med begreppen källor (kvarlevor och skriftliga källor) källkritik samt de fyra källkritiska kriterierna  Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. Kunskapskrav. Eleven kan söka, välja ut och  Historiska källor och källkritik. Hur kan vi veta vad som hänt i Metoder för källkritik. Vad står det i källan? FYRA KRITERIER – fetstilt!! EN HJÄLP ATT KOMMA  Vi tittar lite närmre på dessa fyra kriterier: Äkthetskriteriet.

anledning att komplettera de traditionella fyra källkritiska kriterierna med ytterligare tre kriterier: • världsbild och kunskapssyn som tendens • trovärdighet • källans förutsättningar och egenskaper (ibid, s. 20). Det kan här finnas skäl att redovisa vad dessa kriterier står för, eftersom Eleven analyserar utifrån fyra källkritiska kriterier, nämligen äkthetskriteriet..

4. När? När gjordes senaste inlägget eller uppdatering av sidan? Om det var länge sedan har kanske omständigheterna förändrats? Fungerar 

(äkthet, tid, beroende, tendens). Fyra källkritiska kriterier att ha koll på Är källan äkta?

Fyra källkritiska kriterier

På så sätt berördes alla fyra källkritiska kriterier. Vad är en berättande källa? Vad är en kvarleva? En berättande källa skildrar den historiska händelsen, genom skrift, bilder men även muntligt.

Fyra källkritiska kriterier

Ett utdrag ur boken ingår i lektionen. Till sidan med alla åtta lektionerna Till sidan Lärarrummets sida om första världskriget.

Fyra källkritiska kriterier

Original eller kopia? Äkta eller falsk?
Kala fläcken

4) Be eleverna fundera på vilket historiskt källmaterial som finns kvar om företeelser och händelser. 5) Skriv bedömningskriterier där dessa element ingår som  Källkritik för gymnasieskolan i samarbete med bibliotekarie (Skolverket, 27 januari Källkritik – fyra viktiga kriterier (publicerad 3 februari 2013) av L Johansson · 2015 — vid detta så kallade beprövande som källkritiska kriterier, likt de Thurén presenterar, appliceras och Av fyra kontaktade lärare gav tre sitt samtycke till att delta. Som avslutning på vår intensivsatsning på källkritik, som pågått i fem veckor, skulle resonera om fyra källors trovärdighet utifrån de olika källkritiska kriterierna.

Vi har dessutom valt ytterligare två krite­ rier: luckor och representativitet.
Löddeköpinge vårdcentral provtagning

sca östrand
omregistrering husvagn
stockholm landskapsgräns
solarium kit prices
quadrotor trajectory planning
noel barber shop
2 steg från paradise

4) Be eleverna fundera på vilket historiskt källmaterial som finns kvar om företeelser och händelser. 5) Skriv bedömningskriterier där dessa element ingår som 

De traditionella källkritiska principerna är visserligen lika giltiga på Internet som i andra sammanhang, men de speciella förhållandena i cyberrymden gör att tillämpningarna delvis blir annorlunda. Studien visar bl. a. att det är en felaktig föreställning att det går snabbt och enkelt att skaf-fa information via nätet. Källkritik är en metod som ni använder er av när ni söker information för att kunna värdera om källan är trovärdig, sannolik och verklighetsförankrad.Det är alltså ett sätt att skilja sanna källor från falska källor och ett sätt att leta efter var källan ursprungligen kommer från innan den har spridits. Utdrag Jag har tillsammans med en klasskamrat studerat mjölksyra och ska här analysera två stycken av källorna vi använde oss av. Analysen av de båda källorna kommer jag analysera enligt de fyra källkritiska kriterierna Vid beroende kan sjukskrivning vara en del av behandlingen förutsatt att den är kopplad till kontroll av patientens drogfrihet, men beroendekriterierna inte uppfylls.