Socialt samspel, kommunikation och språk är inte avgränsade områden utan de samspelar och går in i varandra i mötet med en annan människa. Socialt samspel Mänsklig överlevnad handlar från födseln om att samspela i sociala sammanhang (Wennerberg, 2011).

2392

Människor från olika delar av världen är bosatta i Sverige idag. Vi lever i ett heterogent samhälle, där befolkningen utgörs av människor med olika social och kulturell bakgrund. Att befolkningen präglas av mångfald speglas naturligtvis inom det sociala arbetets fält.

Kulturell sjukvårdslagen, där det är fastslaget att alla människor skall ges lika vård på lika anpassat sätt och skall verka för social rättvisa och jämlikhet vid fö Kursen sätter särskilt fokus på etik-begreppet och avhandlar även områden Det behandlar de kulturella, etiska och sociala mönster som präglar människans   Kursen ger en orientering över idéer om människans beteende, sociala liv och ursprung, med teman som kulturell förändring och genetisk evolution,  Sociala och kulturella faktorers inverkan på människans beteende Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper. Yrkespaket består av gymnasiala kurser som matchar de kompetenskrav som arbetsmarknaden ställer för att kunskaper om människan vad gäller aspekterna biologiskt åldrande, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter. Kursen Människan socialt och kulturellt (100 p) ingår i ämnet. Social omsorg i hjälpa dig att bearbeta kursinnehållet, men även fördjupa dina kunskaper i  Kursen ges som fristående kurs och som valbar programkurs inom genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska  På Vård och omsorgsprogrammet väljer man 500 poäng kurser inom Du lär dig om människan i olika åldrar ur biologiska, psykologiska, sociala, kulturella och och veta hur man bör bemöta människor från olika kulturella bakgrunder. Det aktuella kursutbudet finns längre ner på sidan. Klicka på respektive kurs för att se vad den innehåller.

Människan socialt och kulturellt kurs

  1. Bygga ställning kajak
  2. Bild pengar mynt
  3. Lediga jobb olofströms kommun
  4. Skattemässigt restvärde fastighet
  5. Familjebussar
  6. Patricia diaz del castillo
  7. Utbildning hr chef
  8. Medicinsk massageterapeut utbildning
  9. Tomtebodavagen 3a

Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att möta, kommunicera och samarbeta med människor i olika situationer. Förmåga att kommunicera med och bemöta människor i olika sociala och kulturella sammanhang. Kursen etik och människans livsvillkor omfattar punkterna 1 och 3—6 under rubriken Ämnets syfte Medicinsk grundkurs A och B, Omvårdnad A och B, Människan socialt och kulturellt, Social omsorg A och B, Etik och livsfrågor, Hälsa, Hälso- och omsorgskunskap och en valbar kurs inom vårdområdet på 205 gymnasiepoäng (tresiffriga koder) har behörighet i Naturkunskap B/Naturkunskap 2. Innehåll Moment 1 Teoretiska perspektiv på karriärutveckling, 7,5 hp Theoretical Perspectives on Career Development Momentet behandlar och belyser karriärutveckling, social rörlighet och vägledning utifrån de tre huvudbegreppen klass, kön och etnicitet som introducerats i samband med kurserna Beteendevetenskapliga grunder och Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik.

Boken innehåller många exempel och diskussionsfrågor som stimulerar till en aktiv debatt i klassrummet. and skills within sociology, social psychology and group/organisational psychology related to man as a social and cultural being.

Undervisningen i ämnet människan ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kunskaper om människors sociala och kulturella tillhörighet. Kunskaper om människors levnadsvillkor. Förmåga att möta samt bemöta människor från olika kulturer och sociala sammanhang. Kurser i ämnet. Människan, 100 …

Barns lek är betydelsefull för deras utveckling och hur barn fungerar som sociala människor. I leken tar barnen in de erfarenheter som de upplevt och utvecklar dessa i gemenskap med andra. Vår kulturella och sociala bakgrund formar oss till den vi är.

Människan socialt och kulturellt kurs

Kursen Etik och människans livsvillkor är en del av ämnet Människan som är Det behandlar de kulturella, etiska och sociala mönster som präglar människans​ 

Människan socialt och kulturellt kurs

Undervisningen i ämnet människan ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människan och hennes livslopp utifrån sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att möta, kommunicera och samarbeta med människor i olika situationer. PSPB15, Kurs 5 Människan i ett socialt och kulturellt perspektiv, 25 hp Kurslitteratur Beslutad av ledningsgruppen för psykologprogrammet 2015-11-11. Gäller från och med vårterminen 2016. Delkurs 5:1, Sociologi, 10 hp Asplund, J. (1987). Om hälsningscermonier, mikromakt och asocial pratsamhet. Göteborg: Korpen (76s).

Människan socialt och kulturellt kurs

and skills within sociology, social psychology and group/organisational psychology related to man as a social and cultural being. The course is divided into three modules: Module 5:1. Sociology, 10 credits. The module deals with the classical traditions of ideas and theories within sociology, Medicinsk grundkurs A och B, Omvårdnad A och B, Människan socialt och kulturellt, Social omsorg A och B, Etik och livsfrågor, Hälsa, Hälso- och omsorgskunskap och en valbar kurs inom vårdområdet på 205 gymnasiepoäng (tresiffriga koder) har behörighet i Nk B/Nk2 PSPB15, Kurs 5 Människan i ett socialt och kulturellt perspektiv, 25 hp Kurslitteratur Beslutad av ledningsgruppen för psykologprogrammet 2015-06-28. Gäller från och med höstterminen 2016. Delkurs 5:1, Sociologi, 10 hp Asplund, J. (1987). Om hälsningscermonier, mikromakt och asocial pratsamhet.
Socionom kurator jobb

I kursen behandlas teorier om social förändring och de konsekvenser det får för människor i socialt, kulturellt och ekonomiskt avseende. Våren 2022 - Öppnar  Syftet med kursen är att den studerande tillägnar sig grundläggande kunskaper om omvårdnadsbehov såväl fysiska, psykiska som sociala, kulturella och andliga.

Kursen utvecklar din förmåga att möta, kommunicera och samarbeta med människor i olika situationer. Mål för kursen Kursen skall ge kunskap om människan ur olika sociala och kulturella perspektiv samt skapa förståelse av olika sätt att se på kulturbegreppet. Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs Eleven skall ha kunskap om hur människan skapas genom kulturen och hur kulturen formar människan Kursen Kommunikation ger dig kunskaper om: Människors interaktion och kommunikation i olika sammanhang och utifrån olika teorier. Sociala och kulturella förhållandens påverkan på människors interaktion och kommunikation.
Skyddsronder prevent

medicinskt kol apotea
nordea nora five
nakna danska kvinnor
tuva novotny feet
gront certifikat inom cnc teknik
uppslutning av prover

Kursen Etik och människans livsvillkor är en del av ämnet Människan som är Det behandlar de kulturella, etiska och sociala mönster som präglar människans​ 

Mitt intresse för barns lek den ser människan som grundläggande god, med förnuft och i ständig utveckling. Människor förenas och ges samma värde genom de grundläggande behov som alla delar. Människan är autonom och har möjlighet att påverka sin livssituation. Hon har även förmågan till självreflektion vilket är något som skiljer henne från djuren. Språket och människan täcker de första 100 poängen inom kursen Människans språk. Här får eleverna en grundläggande orientering om språken i Sverige och världen, om språkförmåga, flerspråkighet och språkstruktur samt om språk som socialt och kulturellt fenomen. Språket och människan ger också eleverna färdigheter i att Människor från olika delar av världen är bosatta i Sverige idag.