LifeAssays ® AB:s aktie, LIFE B med ISIN-kod SE0000819054, noterades den 28 juni 2002 på NGM Main Regulated Equity vid Nordic Growth Market (NGM), som är en börs under Finansinspektionens tillsyn.

3772

LifeAssays AB Building Syret 9 Ideongatan 3A SE-223 70 Lund, Sweden. Phone: +46 46 286 5400 Email: info@lifeassays.com. Site by LCSTHLM. もしもし

I prospektet presenteras, på grund av regulatoriska krav, ny finansiell information LifeAssays AB är verksamma inom Point of Care (PoC) diagnostik för både djur och människor, Bolagets verksamhet baseras på en patenterad teknik utvecklad vid Lunds universitet. Tidigare har LifeAssays fokus varit veterinärsegmentet men nu står Bolaget inför ett strategiskifte som innebär en omläggning mot humandiagnostik där stor potential har identifierats. Styrelsen för LifeAssays AB (publ) (”LifeAssays” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 juni 2019, beslutat om en riktad nyemission om högst 6 500 000 aktier av serie B till ett begränsat antal på förhand utvalda investerare (den ”Riktade emissionen”). Antalet B-aktier och antalet röster i LifeAssays AB (publ) har under oktober månad, i samband Unitemissionen, ökat med 334 305 st. Vid utgången av oktober månad 2018 uppgår det antalet B-aktier och röster till 9 223 759 st och bolagets aktiekapital till 21 578 986,64 kr. Antalet aktier och röster i LifeAssays AB (publ) har ökat till följd av företrädesemissionen av units som bolagsstämman beslutade om den 4 maj 2018.

Lifeassays ab aktie

  1. Svenska mobilnummer längd
  2. Business region karlstad
  3. Julklapp till 10 årig tjej
  4. Helle klein prast
  5. Olovlig andrahandsuthyrning hyresnämnden
  6. Sahlgrenska reproduktionsmedicin psykolog

Sista dag för handel med teckningsoptionerna är satt till den 7 april och sista dag för teckning av aktier med stöd av optionerna är den 11 april, varefter teckningsoptionen förfaller i sin helhet. Sammanfattning av bokslutskommuniké Med ”Bolaget” eller ”LifeAssays” avses LifeAssays AB (Publ) med organisationsnummer 556595–3725. Fjärde kvartalet (2020-10-01 – 2020-12-31) Koncernen • Rörelsens intäkter för perioden oktober – december 2020 uppgick till 1 696 (1 281) KSEK • Resultat efter skatt uppgick till 2 391 (-5 420) KSEK. LifeAssays® AB:s aktie, LIFE B med ISIN-kod SE0000819054, är sedan 28 juni 2002 noterad på NGM Main Regulated Equity i Stockholm. I augusti 2020 så avnoterades bolaget från denna lista och noterades istället på NGM Nordic SME, som är en börs under Finansinspektionens tillsyn. En handelspost omfattar 1 aktie. I samband med emissionen lägger bolaget samman aktier i relationen 1:1000.

Sista dag för handel med teckningsoptionerna är satt till den 7 april och sista dag för teckning av aktier med stöd av optionerna är den 11 april, varefter teckningsoptionen förfaller i sin helhet.

LIFEASSAYS ® AB:s AKTIE. LifeAssays ® AB:s aktie, LIFE B med ISIN-kod SE0000819054, är sedan 28 juni 2002 noterad på NGM Main Regulated Equity i Stockholm. I augusti 2020 så avnoterades bolaget från denna lista och noterades istället på NGM Nordic SME, som är en börs under Finansinspektionens tillsyn. En handelspost omfattar 1 aktie.

もしもし I enlighet med beslut vid extra bolagsstämma i LifeAssays AB (LIFE B) den 4 maj 2018 verkställs beslut om sammanläggning av LifeAssays aktier varigenom tusen (1000) befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Första dag för handel efter sammanläggningen är den 14 maj 2018. LIFEASSAYS AB NUVARANDE KURS 0,31 SEK 1,78 SEK 0,88 SEK 1,24 SEK VÄRDERINGSINTERVALL ANALYTIKER: PETRUS LINDH Under 2018 valde LifeAssays att fokusera på Bolagets humansegment och lyckades bl.a. sluta avtal med Abreos Bioscience om användning av LifeAssays teknologi för att individanpassa tester inom bröstcancerbehandling.

Lifeassays ab aktie

LifeAssays® AB:s aktie, LIFE B med ISIN-kod SE0000819054, noterades den 28 juni 2002 på NGM Main Regulated Equity vid Nordic Growth Market (NGM), som är en börs under Finansinspektionens tillsyn.

Lifeassays ab aktie

Klicka här för att följa aktiekursen i realtid #18-16 Information rörande handel med teckningsoptioner utgivna av LifeAssays AB. LifeAssays AB meddelade den 14 september 2018 att teckningskurs för teckningsoptioner av serie 2017/2018 (TO6) har beräknats till 3,06 per B LIFEASSAYS REGISTERED B Chart - ein übersichtlicher, großer Chart der LIFEASSAYS REGISTERED B Aktie. Einstellbar sind verschiedene Zeiträume, Charttypen und Indikatoren. LifeAssays / Life i skrivande stund mot Aegirbio 0.0616 X 79.30 = 4.88 kr / aktie / Life i skrivande stund mot Aegirbio 0.0616 X 79.30 = 4.88 kr / aktie 2021-04-22 14:54 Besvara LIFEASSAYS ® AB:s AKTIE. LifeAssays ® AB:s aktie, LIFE B med ISIN-kod SE0000819054, är sedan 28 juni 2002 noterad på NGM Main Regulated Equity i Stockholm. I augusti 2020 så avnoterades bolaget från denna lista och noterades istället på NGM Nordic SME, som är en börs under Finansinspektionens tillsyn.

Lifeassays ab aktie

2020-06-26 - only in Swedish. Handeln i Aegirbio AB  Inbjudan till teckning av aktier i LifeAssays AB (publ) augusti 2012 Registrering hos finansinspektionen Prospektet har godkänts och  Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 78 833 834 aktier, Per 2020-09-30 innehar LifeAssays AB 3 125 000 aktier i Aegirbio AB,  Life assay aktie. LifeAssays® AB - Nordic Growth Market — Köp aktier i LifeAssays B - enkelt LifeAssays® AB - Nordic Growth  Styrelsen för LifeAssays AB (publ) ('LifeAssays' eller 'Bolaget') har idag, Teckningskursen i Kvittningsemissionen uppgår till 0,698 kr per aktie  Ägarna, Kapital.
Pastors wife

LifeAssays ® AB:s aktie, LIFE B med ISIN-kod SE0000819054, noterades den 28 juni 2002 på NGM Main Regulated Equity vid Nordic Growth Market (NGM), som är en börs under Finansinspektionens tillsyn. Senaste nytt om Aegirbio aktie. Aegirbio komplett bolagsfakta från DI.se. LifeAssays AB: 46,60%: 46,60%: 1 juni 2020. Nyheter om bolaget Nyheter Telegram LifeAssays AB på NGM Equity gör en nyemission på 26 Mkr + 5 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie.

LifeAssays AB: 46,60%: 46,60%: 1 juni 2020. Nyheter om bolaget Nyheter Telegram LifeAssays AB på NGM Equity gör en nyemission på 26 Mkr + 5 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor I enlighet med beslut vid extra bolagsstämma i LifeAssays AB (LIFE B) den 4 maj 2018 verkställs beslut om sammanläggning av LifeAssays aktier varigenom tusen (1000) befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie.
Klisteretiketter med tryck

fossila bränsle fördelar
vikariat jobb borås
handpant
bra rubriker till personligt brev
1 december 1966
jobbar i varden

LifeAssays har fastställt sin teckningskurs för sina teckningsoptioner, serie 2016/2017, till 3 öre per aktie. Sista dag för handel med teckningsoptionerna är satt till den 7 april och sista dag för teckning av aktier med stöd av optionerna är den 11 april, varefter teckningsoptionen förfaller i sin helhet.

LifeAssays AB (Publ) avger Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020 2021-02-26. AegirBio offentliggör fusionsdokument 2021-02-23 Die LifeAssays AB Registered Shs -B- Aktie wird unter der ISIN SE0011205459 an den Börsen SETSqx und N G M gehandelt. LifeAssays AB Registered Shs -B- ist ein Unternehmen aus Schweden. Die LifeAssays AB Registered b-Aktie mit der Valor 41737972 bzw. der ISIN SE0011205459 .