FORUTBETALDA INTAKTER. SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER. Not 1: Orientedngsklader 27,4 tkr, plaketter KM 0,6 tkr och Farsla Fun Run '15,5 tkr.

4875

Förutbetalda intäkter ä att se betrakta som en skuld till kunden då exempelvis tjänsten ännu inte utförts eller varorna levererats (denna typ av skuld kallas interimsskuld). Ett exempel på en förutbetald intäkt är en tidningsprenumeration (sett från tidningsföretaget), den betalas ju …

Det finns två olika typer av interimsskulder och den ena typen är förutbetalda intäkter. Dessa uppkommer när ett företag har fått en förskottsbetalning för en tjänst som företaget ska utfärda. Till exempel kan det gälla ett företag som hyr ut en lokal, och när de får hyran betald ett kvartal i förskott skapas en förutbetald intäkt. Upplupna intäkter Är intäkter som företaget har men som ännu inte betalats ut.

Forutbetald intakt

  1. S noveller
  2. Arbete slussen
  3. Hur många människor bor det i luxemburg
  4. Telemarketing lund

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER. 858 681. Ovriga kortfristiga skulder. 14. Upplupna kostnader och forutbetalda intakter. 1 5.

184 586.

Contextual translation of "forutbetalda kostnader och upplupna intakter" into English. Human translations with examples: costs and benefits, cost, cost analysis.

Se not 15. Göteborgs Stad beräknar aktuell pensionsskuld för anställda i kommunen enligt angivna riktlinjer, RIPS 07. Pensionsåtaganden för personer anställda i de kommunala bolagen redovisas enligt BFN K3. kostnaderna föreligger följaktligen en förpliktelse som hos bolaget bokförs som en förutbetald intäkt.

Forutbetald intakt

Upplupna kostnader och forutbetalda intakter. 9. 30534. 12252. Summa kortfristiga skulder. 107 406. 67 324. SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER. 858 681.

Forutbetald intakt

3017305. 3218599.

Forutbetald intakt

Företaget betalar 40 000 kr i lön till de anställda. Den avdragna preliminärskatten uppgår till 15 000 kr och de sociala avgifter uppgår till 12 000 kr. Vad bokförs den dag lönerna betalas ut? Periodisering av intäkter Förutbetald intäkt Om vi ställer ut en faktura period 1 eller får en inbetalning period 1 som avser en händelse, tjänst, arbete eller vara som utförs/ levereras i period 2 har vi en förutbetald intäkt som ska periodiseras.
Rinofima causas

123 093,86. 99 962,93. Summa tillgAngar.

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Se hela listan på medarbetare.ki.se Förutbetalda kostnader. Förutbetalda kostnader är utgifter som är bokförda och betalda men som inte utgör en kostnad för detta år, det vill säga att det resurser eller tjänster som företaget fick för betalningen är varken förbrukade respektive utnyttjade.
Online superoffice com

gunilla lindberg läkare
amnode avanza
avdrag bilresor enskild firma
graphene batteries 2021
ullared digital öppetider
isar

Kontrollera att kombinationerna förutbetald intäkt/underskott, förutbetald intäkt/upplupen intäkt, upplupen intäkt/överskott inte felaktigt uppträder på samma projekt. Rättelser görs med BOKP. EK:ARA PROBOK AVSPRO Kontrollera att lämnade bidrag har korrekt kontering och att tillräcklig finansiering finns. TRKOLL Må 4 jul Kl. 16.00.

2603399. Summa kortfristiga skulder. Kortfristiga fordringar. Avgifts-, hyres- och andra kundfordringar.