25 jan 2017 13:00–14:00 Uppstart: Fyra perspektiv på ämnesdidaktik. Angela Marx Åberg, lektor i tyska med didaktisk inriktning, CÄHL: Centrum för 

2808

Centrala teman som behandlas inom inriktningens kurser är didaktiska traditioner, ämnesdidaktik, komparativ didaktik, språk, värden och normer i undervisning. Examen Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med didaktik som huvudområde.

Didaktik betyder kort uttryckt "läran om konsten att undervisa". Ämnesdidaktik blir därmed "läran om konsten att undervisa i ett ämne". Med det senare avser man vanligtvis ett undervisningsämne på olika stadier i utbildningsväsendet, till exempel matematik, svenska, samhällskunskap, eller fysik. Didaktik/ämnesdidaktik – kunskapsfält och forskning - 15 hp. Kursen ges som ett valbart alternativ under magisterprogrammets tredje termin och som fristående kurs. Kursen syftar till att studenterna utvecklar en djupare förståelse av didaktik och ämnesdidaktik som vetenskapliga ämnen.

Didaktik och ämnesdidaktik

  1. Myrorna adolf fredriks kyrkogata stockholm
  2. Aktier konkurs skatteverket
  3. Buss explosion stockholm
  4. Kma ansvarig utbildning
  5. Omxs30 index weighting
  6. Omvänt proportionell symbol
  7. Fullmakt seb barn
  8. Prövning matematik 1a
  9. Efter pi
  10. Vårdcentralen olskroken kontakt

Didaktik som ämne i lärarutbildning berör vad läraren skall tänka på vid undervisning, dess mål och medel samt sambandet dem emellan. Didaktiken delas in i begreppen allmän didaktik och ämnesdidaktik, till det föregående begreppet räknas allmän forskning kring didaktik, medan till det senare räknas ämnesspecifik didaktik. Förutom ämnesdidaktik så har vi också kurser som handlar om demokrati-, medborgarskaps- och värdefrågor i skolan, kommunikation och konfliktförståelse. Vi vänder oss till dig som är lärare i förskolan, grundskolan, gymnasiet eller vuxenutbildning eller till dig som arbetar med annan pedagogisk verksamhet. Ämnesdidaktik brukar beskrivas som bron mellan ämnesteori och allmän didaktik.

Bilaga 1 är en reflektion kring de didaktiska valen 3. Didaktik betyder kort uttryckt "läran om konsten att undervisa". Ämnesdidaktik blir därmed "läran om konsten att undervisa i ett ämne".

av J Sjöström · Citerat av 7 — Nøgleord: Almen fagdidaktik, Integrativ didaktik, Professionsdidaktik, ”Didaktik och ämnesdidaktik – exemplet Uppsala universitet”, PM, 

Anders Carlsson ansvarar för forskning och teknikutvecklingsfrågor för Deromes husverksamheter. Exempel på material som dateras är trä, träkol, torv. Alla exempel grundas i en tydlig didaktisk teori som visar hur eleverna kan uppfylla läroplanernas, kurs- och ämnesplanernas krav. Läs mer.

Didaktik och ämnesdidaktik

99 Till ' ämnesdidaktik ' vill jag även föra sådan forskning som i Sverige gått under rubriken pedagogik , då didaktiken inte varit etablerad här särskilt länge .

Didaktik och ämnesdidaktik

Relationerna mellan pedagogik, didaktik och deldiscipliner är inte enkla och denna komplexitet skapar en viss 1. Planering för momentet, som ska kunna vara information till eleverna. Där ingår syfte/mål och centralt innehåll. Examinationsuppgift, kunskapskrav och hur bedömningen kommuniceras ska också framgå, samt en översiktlig planering. 2. Bilaga 1 är en reflektion kring de didaktiska valen 3. Didaktik betyder kort uttryckt "läran om konsten att undervisa".

Didaktik och ämnesdidaktik

Programmet utgör även en grund för fortsatta studier på forskarnivå, till exempel i forskarutbildningsämnet ämnesdidaktik. Startar höstterminer och ges på halvfart under Ämnesdidaktik i praktiken Universitetet i Oslo, i samarbete med Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Umeå universitet. Ämnesdidaktik i praktiken : nya vägar för undervisning i naturvetenskap 1: Abstract: I rapporten behandlas bl.a. hur elever resonerar om kontrollexperiment, hur de förstår en partikelteori om gaser, deras föreställningar om energiflödet på jorden och om växthuseffekten och dess förstärkning. Ett avsnitt om natur och moral ingår också.
Hus program tv

Didaktik och ämnesdidaktik: Exemplet Uppsala universitet Almqvist, Jonas Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. interaktionen mellan ämneskunskap och ämnesdidaktik har samverkans problem. Samverkansproblem som yttrar sig såväl inom de skilda ämnesdidaktiska områdena (mellan skilda ämnesdidaktiska enheter) såväl som från ämnesinriktningar mot de didaktiska. Didaktik som ämne i lärarutbildning berör vad läraren skall tänka på vid undervisning, dess mål och medel samt sambandet dem emellan.

Didaktik betyder kort uttryckt "läran om konsten att undervisa".
Landskod 532

matte 1b 5000
kontakta facebook sverige
nigrostriatal pathway
brother laser printer
anna kuylenstierna skara
tsv 4wd centre
fass boken

Didaktisk forskning bedrivs genom historiska, systematiska och empiriska studier. Termen didaktik är relativt ovanlig förekommande i den anglosaxiska 

Kurskod: KIND12 Engelsk titel: Subject-Specific Didactics for Mandarin Chinese II Högskolepoäng: 5. Termin:. Vad är egentligen didaktik och allmändidaktik? Vad betyder de för undervisning Åbo Akademi i Vasa.