”Skolverket bör backa om religionskunskap” De nya kursplanerna är tänkta att börja gälla redan höstterminen 2020. Vi vill mana till eftertanke, skriver artikelförfattarna.

3911

Religionskunskap 1 (RelRel01) Undervisningen i ämnet religionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv. Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar.

Studien granskar fyra olika läroböcker och om läroböckernas innehåll följer kunskapskraven i kursplanen för religionskunskap. Då en ny kursplan infördes höstterminen 2012 medför detta att studien även kommer att jämföra böcker som tillhörde den föregående kursplanen och den rådande. religionskunskap 2 och 2. Fördjupning vs. Examen A1F , Kursen ligger på avancerad nivå och har kurs(er) på avancerad nivå som förkunskapskrav. Kursplan för: Religionsvetenskap AV, Att undervisa i religionsvetenskap på gymnasiet, 15 hp 1 (4) Kursplan för religionskunskap A (2000).

Kursplan religionskunskap gymnasiet

  1. Människan socialt och kulturellt kurs
  2. Direktgas

Det lämnar också stora möjligheter till lokala Detta är den tredje utgåvan av Lars- Göran Alms lärobok för gymnasiets inledande kurs i religionskunskap. Mycket i den är välbekant för dem som använt boken tidigare. Men i en avdelning, Människan eller gud?, är texten till stor del nyskriven. Avsnittet om sekulära livsåskådningar har aktualiserats och kortats ner. än idag i kursplanen för religionskunskap i gymnasiet. I ämnets syftesbeskrivning står det bland annat: ”Kunskaper om samt förståelse för kristendomen och dess traditioner har särskild betydelse då denna tradition förvaltat den värdegrund som ligger till grund för det svenska samhället” (Skolverket 2011).

Edgar Almén, verksam på Linköpings universitet som religionslärare och docent i systematisk teologi, tar upp detta: ”Politiskt fastställs på nationell nivå ett antal övergripande mål och på Naturvetenskapsprogrammet Högskoleförberedande Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Du studerar matematik, biologi, fysik och kemi för att kunna förstå och analysera de processer och naturlagar som formar vår värld.

Religionskunskap, Svenska som andraspråk för åk 7-9 . Historia, Engelska för gymnasiet . Religionskunskap, Matematik för gymnasiet . Historia, Engelska för åk 7-9 . Historia, Svenska som andraspråk för åk 7-9 . Historia, Geografi för gymnasiet

Den här utgåvan av Religionskunskap för gymnasiet B-kursen är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1a1 50 Svenska 1 100 eller Svenska som andraspråk 1 100 Programgemensamma ämnen 1400 p Anatomi och fysiologi 1 50 Anatomi och fysiologi 2 50 Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100 Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100 Gerontologi och geriatrik 100 Hälso- och sjukvård 1 100 Denna uppsats analyserar och diskutera läroboksbilden av nya religiösa rörelser i fya läroböcker för religionskunskap på gymnasiet.

Kursplan religionskunskap gymnasiet

Kursplan - Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen.

Kursplan religionskunskap gymnasiet

Religionskunskap 1 är en kort kurs med en gedigen kursplan. Hur ska man göra kursen både bred och djup på ett meningsfullt sätt? Ann-Sofi Börjesson, lärare på Solna gymnasium, om hur digitala läromedel underlättar undervisningen i religionskunskap.

Kursplan religionskunskap gymnasiet

Undervisningen i gymnasiet tar ofta upp ett historiskt perspektiv och är sämre på att visa vad religion betyder för människor i dag, enligt en ny studie. Samtidigt är religion tema i många samhällsdebatter och behovet att lära och förstå stort, inte minst bland unga. Religionskunskap handlar om de stora livsfrågorna och om hur människan sökt få svar på dessa frågor genom olika religioner och andra livsåskådningar.
Efter pi

Religionskunskap handlar om de stora livsfrågorna och om hur människan sökt få svar på dessa frågor genom olika religioner och andra livsåskådningar. Dessa svar kallas för människors trosföreställningar och religionskunskap handlar om vad vi vet om människors tro och vad dessa trosföreställningar betyder för dig, olika grupper, samhällen och kulturer.

Kurs / Länk Kurskod Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 ENGENG05 Engelska 6 ENGENG06 Historia 1b HISHIS01b Idrott och Hälsa 1 IDRIDR01 Matematik 1b MATMAT01b Matematik 2b MATMAT02b Naturkunskap 1b NAKNAK01b Religionskunskap 1 Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2020-02-18 och gäller från höstterminen 2020 vid Karlstads universitet.
Sodertorps forskola

husvagn korkort
bdo mälardalen ab stockholm
snkrs bot
blev inte antagen
gnesta kommun e tjänst
stockholm stadium
somaliska lexikon sweden

i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion el- ler annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell 

Kursplaner Gymnasiet. Centralt innehåll för de gymnasiegemensamma ämnena biologi, historia, idrott och hälsa, naturkunskap, matematik, religionskunskap, samhällskunskap och svenska kopplat till Max18. Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism Religionskunskap 2 50 Samhällskunskap 2 100 Samhällskunskap 3 100 Programfördjupningar 300–400 p Animation 1 100 Animation 2 100 Barns lärande och växande 100 Bild 100 Bild och form 1a1 50 Bild och form 1b 100 Biologi 1 100 Digitalt skapande 1 100 Digitalt skapande 2 100 Engelska 7 100 Entreprenörskap 100 Etnicitet och kulturmöten 100 Kursen ger en introduktion till det religionsdidaktiska ämnesområdet samt fördjupningar i några av religionsvetenskapens olika forskningsområden. Under kursen studeras den svenska religionshistoriska utvecklingen och dagens mångreligiösa Sverige utifrån religionsvetenskapliga och religionspedagogiska perspektiv. Häftad, 1998.